اتاق مارلیک

مارلیک، با خاکی که داستان‌های کهن را در دل خود پنهان کرده، چونان کتابی باستانی است که هر ذره از آن، رازی از تمدن‌های گذشته را بر ما آشکار می‌سازد. مشاهده نمای 30 درجه اتاق گالری تصاویر

اتاق کاسپین

کاسپین، چون آینه‌ای عظیم، داستان‌های بی‌شماری از تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را در دل خود جای داده و با موج‌های آرامش‌بخش خود، دعوت‌نامه‌ای است به سفری رویایی در دل تاریخ مشاهده نمای 30 درجه اتاق گالری تصاویر

اتاق گیسوم

گیسوم، با ساحلی از نقره در میان جنگل‌های سرسبز، همچون نگینی درخشان است که زیبایی‌های خود را در آغوش طبیعت به نمایش می‌گذارد. مشاهده نمای 30 درجه اتاق گالری تصاویر

اتاق درنــــــا

درنا، با نمایش زیبایی و عظمت در آسمان، یادآور رویای پرواز است که دل‌های ما را به دنبال خود به اوج آسمان‌ها می‌کشاند. مشاهده نمای 30 درجه اتاق گالری تصاویر گالری ویدئو https://greenhouse-rasht.com/wp-content/uploads/2024/02/dorna-video.mp4