اتاق مارلیک

مارلیک، با خاکی که داستان‌های کهن را در دل خود پنهان کرده، چونان کتابی باستانی است که هر ذره از آن، رازی از تمدن‌های گذشته را بر ما آشکار می‌سازد.

مشاهده نمای 30 درجه اتاق

گالری تصاویر